Politica de confidențialitate

Declarație de confidențialitate

Declarație de confidențialitate a datelor
https://playerranks.net


1. Rezumat

 

Saker Soft SRL-D este responsabilă pentru funcționarea siteurilor sale și prelucrarea datelor, pentru vizitatorii să-i , pentru utilizatorii registrați și pentru cumpărătorii pachetelor de pe site.
Colectăm și gestionăm datele personale în conformitate cu legea. Putem trimite mesaje de sistem fără un consimțământ separat, dar un mesaj DM va fi trimis numai cu consimțământul dumneavoastră. Datele vor fi păstrate cât mai sigure și vor fi predate terților doar cu  consimțământul dumneavoastră. Ne puteți contacta în scris la adresa contact@sakersoft.ro sau https://www.playerranks.net/ro/page/view/Contact/contact pentru informații personale sau pentru a le anula.


2. Detalii de contact

 

Numele operatorului: Saker Sofr SRL-D
Adresa de e-mail: contact@sakersoft.ro
Număr de telefon: +40 746 332581


3. Scopul politicii de confidențialitate

 

Politica de confidențialitate și protecția datelor (denumite în continuare "regulament") sunt destinate să fie utilizate de Saker Soft SRL-D.
(Sediul companiei: 540559 Târgu Mureș, Infratirii nr 17/32, CUI: 332786640, telefon: +40 746 332581, principiile de înregistrare a confidențialității și a datelor și politicile companiei privind protecția datelor și gestionarea acestora.
Administratorul datelor este obligat să respecte conținutul declarației. Se asigură ca toate datele îndeplinesc cerințele stabilite în prezentul cod legal și în legislația aplicabilă.
În legătură cu prelucrarea datelor, administratorul informează utilizatorii cu privire la datele personale pe care le administrează pe site, prelucrarea datelor personale
precum și modalitățile și mijloacele de exercitare a drepturilor celor interesați. Furnizorul de servicii respectă drepturile personale ale vizitatorilor săi pe site, datele cu caracter personal înregistrate sunt păstrate confidențiale, în conformitate cu legile privind protecția datelor și recomandările internaționale, în conformitate cu această declarație de confidențialitate. Operatorul de date își rezervă dreptul de a modifica aceste informații în orice moment, prin care utilizatorul este informat despre intrarea în vigoare a comunicatului privind datele, persoanele în cauză trebuie să continue să accepte modificările în modul furnizat de operator pentru utilizarea ulterioară a site-ului.
Principiile și procedurile stabilite în această politică de confidențialitate sunt în conformitate cu prevederile Legii CXII din 2011 privind autodeterminarea informației și libertatea de informare. ("Infotv") și Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare "regulamentul").


4. Domeniul de aplicare, timpul și scopul datelor cu caracter personal

 

Puteți să comandați serviciul prin înregistrare sau conectare pe site-ul operatorului. Utilizatorul sau persoana afectată nu este obligată să furnizeze informații personale, însă în unele cazuri (de exemplu, când comandă ca persoană fizică), nu poate să comande serviciile furnizate de compania noastră. Scopul gestionării datelor cu acordul părții interesate este furnizarea de servicii, respectarea documentelor, dovada finalizării contractului și îndeplinirea obligațiilor statutare (de exemplu emiterea facturii). În cazul prelucrării obligatorie a datelor, operatorul respectă obligațiile legale ale datelor cerute de lege pentru a gestiona anumite date, pe perioada prevăzută de lege. Operatorul nu este responsabil pentru veridicitatea datelor furnizate.

 

Date technice

 

În timpul utilizării site-ului, operatorul colectează automat adresa de IP a utilizatorului, sistemul de operare pe care îl utilizează, tipul de browser și alte informații din motive tehnice. Logarea acestor date este efectuată în mod continuu de sistem, dar nu este legată de datele introduse în timpul înregistrării sau utilizării. Astfel datele obținute nu vor fi accesate de utilizatori, ci numai de furnizorul de servicii și adminstratorii al această paginei.
Furnizorul de servicii poate înregistra detaliile site-urilor web de la care utilizatorul a accesat site-ul actual, precum timpul și durata vizitei. Calculatorul vizitatorilor pe site este identificat prin așa-numitul cookie. Datele tehnice sunt gestionate de administrator exclusiv pentru operarea tehnică a site-ului și pentru scopuri statistice.

 

Înregistrarea datelor în timpul achiziționării de servicii și de prelucrarea a datelor

 

În timpul înregistrării, utilizatorul trebuie să introducă următoarele informații personale: adresa de e-mail, parola, numele de familie, prenumele, codul de verificare (pentru blocarea roboților).
După introducerea datelor, administratorul vă va notifica succesul înregistrării prin e-mail, prin care utilizatorul trebuie să confirme corectitudinea adresei de e-mail.
După înregistrare, utilizatorul, poate da opțional informații suplimentare și comentarii dacă este necesar pentru a îndeplini serviciul furnizorului.
Utilizatorul după înregistrare, este de acord să i se afișeze unele dintre informațiile sale personale (cum ar fi numele, adresa de e-mail), dacă acest lucru este esențial pentru ca serviciul să funcționeze corect.
Operatorul de date acceptă să nu trimită mesaje la adresele de e-mail furnizate de utilizator în momentul înregistrării, cu excepția mesajelor de sistem referitoare la serviciile utilizate de client.
Scopul gestionării datelor este: achiziționarea, comanda și documentarea plăților, eliberarea documentelor financiare, prestarea serviciului, informarea schimbărilor care afectează serviciul dat și notificări referitoare la acestea (de exemplu: notificări de plată, și alte informații technice necesare pentru efectuarea serviciului).
Baza legală pentru prelucrarea datelor este consimțământul persoanei în cauză sau o cerință juridica.
Durata procesării datelor este de 8 ani pentru prelucrarea obligatorie a datelor în baza legislației, până la retragerea consimțământului persoanei în cauză.
În timpul achiziției, utilizatorii trebuie să furnizeze în continuare următoarele informații: adresa de facturare (cod poștal, oraș, stradă/număr), țara, județul, numărul de telefon și adresa de e-mail.

 

Alte servicii

 

De asemenea frunizorul furnizează diverse servicii pe site. Furnizorul de servicii gestionează datele tehnice generate în timpul utilizării serviciului și gestionează datele furnizate de utilizator în timpul comenzii. Acordul utilizatorului cu privire la utilizarea acestor servicii este opțional și este posibil să fie de acord ca informațiile pe care le furnizează să apară pe site, în cazul în care furnizorul de servicii dorește să le afișeze.
Durata procesării datelor este de 8 ani pentru prelucrarea obligatorie a datelor în baza legislației, până la retragerea consimțământului persoanei în cauză.

 

Informațiile pe care le furnizează utilizatorul la înscrierea la  newsletter și prelucrarea acestora

 

Utilizatorul are posibilitatea să se aboneze la newsletter dacă acesta este marcat la editarea profilului sau la înregistrarea acestuia. În acest caz, furnizorul poate trimite buletine de știri până la dezactivarea newsletterului.
Baza legală pentru prelucrarea datelor este consimțământul persoanei în cauză sau o cerință juridică.

 

Adresele de e-mail, mesajele care nu au legătură cu serviciul, întrebările de e-mail și gestionarea acestora

 

Date gestionate: adresa de e-mail, numele, numărul de telefon, în cazul în care corespondentul a spus acest lucru.
Scopul gestionării datelor este de a păstra legătura.
Baza juridică pentru gestionarea datelor: contribuția utilizatorului.
Durata prelucrării datelor: până la retragere consimțământul.


Alte gestionari de date

 

Gestionarea datelor care nu figurează în această informație este furnizată atunci când sunt incluse datele.
Un administrator poate fi contactat de alte organisme pentru informarea, comunicarea, transferul sau depunerea documentelor de către o instanță, un procuror, o autoritate de detectivi, o autoritate infracțională, o autoritate administrativă, o autoritate națională de protecție a datelor.

 

5. Depozitarea datelor personale, protecția, accesul la date

 

Gestionarea datelor prin intermediul unor instrumente informatice stochează date personale la sediul administratorului pe propriile servere. Datele sunt cunoscute în primul rând de administrator și personalul acestuia.
După cum se menționează în acest prospect, anumite date sunt transmise procesatorilor de date și altor controlori de date (de exemplu, contabilului) pentru a atinge obiectivele stabilite în acest prospect. În afară de cele de mai sus, datele cu caracter personal referitoare la utilizator vor fi transmise numai într-un caz specific din punct de vedere juridic. Față de cele de mai sus, datele cu caracter personal referitoare la utilizator pot fi transmise numai într-o manieră obligatorie din punct de vedere juridic (de exemplu, la solicitarea unei autorități legale) sau prin consimțământul utilizatorului.
Administratorul protejează datele prelucrate împotriva accesului, modificării, transmiterii, ștergerii, deteriorării și distrugerii neautorizate.
Administratorul întreține înregistrările de protecție a datelor, inclusiv domeniul și numărul persoanelor afectate de un incident de protecție a datelor, data, circumstanțele, efectele și măsurile luate pentru remedierea incidentului de protecție a datelor, precum și orice alte date specificate în dispoziția legală privind prelucrarea datelor.

 

6. Securitatea datelor

 

Administratorul de date va lua toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea datelor personale furnizate de persoana afectată atât în timpul comunicării în rețea, cât și în stocarea și păstrarea datelor.
Datele Saker Soft SRL-D (sakersoft.ro) pot fi găsite pe propriile servere.
Operatorul de date păstrează confidențialitatea în timpul gestionării datelor: protejează informațiile astfel încât să poată fi accesată numai de către persoana îndreptățită, integritatea: protejează acuratețea și exhaustivitatea informațiilor și metoda de procesare, asigură disponibilitatea că atunci când utilizatorul are nevoie de informații.
Angajamentul de mai sus este solicitat, de asemenea, de către administrator pentru angajații afacerii sale de prelucrare a datelor sau pentru procesatorii de date care acționează în numele administratorului.

 

Incident de date

 

Un incident de confidențialitate reprezintă o încălcare a securității care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul neautorizat la datele personale transmise, stocate sau manipulate în alt mod.
Administratorul înregistrează incidentele de protecție a datelor, indicând faptele legate de incidentul de date, efectele acestuia și acțiunile de remediere.
În cazul unui incident de date, cu excepția cazului în care nu implică niciun risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, acesta informează fără întârzieri nejustificate, dar în cel mult 72 de ore, înțelegerea și autoritatea de supraveghere a incidentului de date.

 

Nu este necesar niciun contact dacă sunt îndeplinite oricare dintre următoarele condiții:

 

Administratorul a implementat măsuri de protecție tehnică și organizatorică adecvate și aplică aceste măsuri la datele acoperite de incidentul privind protecția datelor, în special măsuri precum utilizarea de criptare care face ca datele neaplicabile persoanelor neautorizate să poată accesa date cu caracter personal , controlorul de date a luat măsuri suplimentare ca urmare a incidentului privind protecția datelor, pentru a se asigura că riscul ridicat menționat la articolul 33 alineatul (1) declarat pentru drepturile și libertățile persoanei în cauză nu mai este posibil să fie realizat, furnizarea de informații necesită eforturi disproporționate.
În astfel de cazuri, persoana vizată este informată prin intermediul unor informații divulgate public sau se ia o măsură similară pentru a se asigura că aceste informații sunt la fel de eficiente.

 

7. Drepturile utilizatorilor și opțiunile de executare

 

Utilizatorul poate avea oricând dreptul de a solicita informații despre informațiile personale gestionate de administrator și le pot modifica în orice moment.
Utilizatorul poate solicita administratorului informații despre manipularea datelor personale, corectarea informațiilor personale, ștergerea sau blocarea informațiilor personale, excluderea datelor obligatorii, limitarea procesării datelor și refuzul de a gestiona datele.

 

Drepturile persoanelor afectate

Drepturi de acces
Dreptul de a rectifica
Dreptul de anulare
Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor
Dreptul la stocarea datelor

Vă puteți exercita drepturile în detaliile de contact descrise mai sus.


Puteți contacta oricare dintre administratorii de date din contact sau orice altă persoană cu privire la problemele de gestionare a datelor prin aceste persoane de contact.
Administratorul furnizează informațiile în același mod ca și cererea, în cel mai scurt timp posibil, în termen de 25 de zile de la depunerea cererii, în scris și într-o formă ușor de înțeles.
Utilizatorul poate avea în orice moment dreptul de a corecta sau de a șterge datele incorect înregistrate.
Unele dintre detaliile utilizatorului pot fi corectate pe site, în caz contrar, datele vor fi șterse în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării, caz în care acestea nu vor fi recuperate.
Persoana în cauză are posibilitatea de a solicita anularea datelor sale personale, pe care administratorul trebuie să le îndeplinească în termen de 15 zile.
Ștergerea nu se aplică prelucrării datelor solicitate prin lege, care sunt păstrate de administrator pentru o perioada necesară.
La cerere, administratorul restricționează prelucrarea datelor în cazul în care precizia datelor personale este compromisă sau manipularea datelor este ilegală sau dacă datele sunt procesate împotriva manipulării datelor și dacă administratorul nu mai are nevoie de date personale.
Persoana afectată este, de asemenea, îndreptățită să primească informațiile personale furnizate de acesta într-un format electronic, și să transfere aceste date altui administrator, fără ca acest lucru să fie obstrucționat de administrator, cu condiția să fie îndeplinite condițiile necesare.
Conform alegerii utilizatorul poate aplica drepturile în fața instanței județene (context juridic: articolul 22 alineatul (1) din Legea CXII din 2011 privind legea privind libertatea informațiilor și libertatea de informare). De asemenea, poate solicita asistența Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Informațiilor.
Puteți refuza divulgarea acestor informații administratorului numai în cazurile și pentru motivele specificate în Infotv sau în Regulament.
Într-un astfel de caz, administratorul dă în scris utilizatorului că refuzul informațiilor a fost făcut în conformitate cu prevederile Infotv și ale regulamentului.
În cazul refuzului de informare, adminsitratorul informează persoana în cauză cu privire la căile de atac disponibile.
Dacă utilizatorul este afectat, în acest caz, administratorul va oferi toată asistența disponibilă autorităților pentru a determina identitatea infractorului.

 

8. ALTE DISPOZIȚII

 

Administratorul de date revizuiește această formulă anual. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral declarația de confidențialitate la partea informată prealabil.
De asemenea, este necesar ca administartorul să revizuiască informațiile din această broșură în cazul în care o modificare substanțială a legii intră în vigoare sau dacă procesele și procedurile sale privind confidențialitatea, gestionarea datelor și procedurile se schimbă semnificativ. În astfel de cazuri, aceasta este modificată în mod corespunzător de către administrator și publicată pe site-ul său și atrage atenția asupra modificărilor.
Site-ul nostru nu este responsabil pentru practicile de gestionare a datelor de pe alte site-uri.
Administratorul nu controlează informațiile personale care au fost furnizate. Corectitudinea datelor furnizate este numai responsabilitatea persoanei care o dă.
Când date sunt introduse de utilizator, el ea în cunoștintă că primește serviciul numai pe adresa de e-mail specificată.

 

 

Aceste informații sunt valabile începând cu data de 25 mai 2018.
Întocmit la Targu Mures, 25 mai 2018

Sponzori